Kategorie

Bestsellery

Nowości

Polecamy

Wyprzedaż

Regulamin sklepu

Hurtownia internetowa: www.kartos.pl prowadzona przez firmę: KARTOS Dłużniak Spółka Jawna, ul. Radzikowskiego 37, 31-315 Kraków, służy do obsługi firm, sklepów, hurtowni, instytucji zajmujących się dalszą odsprzedażą towarów, a także klientów detalicznych.

KARTOS Dłużniak Spółka Jawna 
ul. Radzikowskiego 37 
31-315 Kraków 
Tel. 12/661-10-10
NIP: 677-004-32-44 
Regon: 350145760
KRS: 0000095077
Numer konta bankowego : 39 1030 1654 0000 0000 5359 6201

 

 I.            REJESTRACJA

 1. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednak założenie stałego Konta Klienta przyspiesza proces zakupów. W przypadku braku posiadania Konta Klienta przy zamówieniu należy uzupełnić dane teleadresowe. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne w celu potwierdzenia i realizacji zamówienia.
 2. Rejestracja odbywa się następująco. Najpierw Konsument wypełnia formularz rejestracyjny. Po pozytywnej weryfikacji, Konsument otrzymuje wiadomość e-mail o aktywowaniu konta wraz z hasłem i loginem za pomocą których loguje się na naszą stronę w celu realizacji zamówienia.
 3. Po utworzeniu stałego Konta Klienta Konsument ma wgląd do swoich danych i możliwość ich edycji. Ma wgląd do historii zamówień.


II.            ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia mogą być składane poprzez formularz na stronie internetowej www.kartos.pl, telefonicznie pod numerem 12/661- 10- 10, faxem  pod numerem 12/661- 10- 10  oraz pocztą elektroniczną na adres  ddluzniak@kartos.pl.
 2. Zamówienia przyjmowane i realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.
 3. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Konsumenta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Konsumenta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Taka informacja nie jest przyjęciem Zamówienia. Jest to informacja, że sprzedawca zamówienie otrzymał.
 4. Zamówienia co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę hurtowni oraz mogą zostać anulowane, o czym Konsument zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
 5. Jeżeli z powodu braku kontaktu z Konsumentem weryfikacja zamówienia nie będzie możliwa, jego realizacja w czasie przedłuża się, a obowiązek kontaktu z hurtownią leży po stronie Konsumenta.
 6. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę ze względu na brak towaru w magazynie. Konsument zostanie o tym fakcie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
 7. Jeżeli Sprzedawca przyjmie zamówienie Konsumenta przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji - drogą poczty elektronicznej.
 8. Z chwilą otrzymania oświadczenia przez Konsumenta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje sprzedaży towaru wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczone Konsumentowi wraz z towarem.

III.            PRODUKTY I CENY

 1. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości.
 2. Od dostępności towaru zależy czas realizacji zamówienia.
 3. Brak towaru w magazynie wydłuża czas realizacji zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie Konsument zostanie o tym fakcie poinformowany.
 4. Wszystkie ceny produktów podane są w złotych.
 5. Podane ceny są cenami za sztukę towaru.
 6. Należy zwracać uwagę na minimalną ilość zamówienia, czyli minimalną ilość sztuk, jaką należy zamówić. Zamówienia poniżej minimalnej ilości sztuk nie będą realizowane.
 7. Ceny towarów Parker i Waterman są cenami dla odbiorców hurtowych. Sprzedaż w.w produktów odbywa się od 3 szt i od kwoty minimalnej 300 zł netto. Zamówienia poniżej tej kwoty rozumiane są jako sprzedaż detaliczna,w przypadku których do ceny produktów doliczana jest marża 20 %. O ostatecznej kwocie zamówienia odbiorca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
 8. Ceny dla odbiorców hurtowych w przypadku produktów marki Kartos, Rex i Geepap (przy zamówieniach powyżej 3 szt i powyżej 300 zł netto) ustalane są indywidualnie dla każdego klienta i są dostępne pod numerem telefonu 12/661-10-10 lub na ddluzniak@kartos.pl 

 IV.            CZAS I FORMA REALIZACJI

 1. Dla towarów dostępnych w magazynie realizacja zamówienia następuje w przeciągu 1-2 dni roboczych. Dla towarów o innej dostępności czas realizacji jest indywidualny, o czym Konsument zostanie poinformowany. Wysyłka obejmuje 1-3 dni roboczych. Zatem czas realizacji zamówienia wraz z wysyłką wynosi 2-5 dni roboczych.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest na terenie kraju kurierem INPOST, a na terenie Krakowa transportem firmy KARTOS. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie firmy przy ul. Radzikowskiego 39A w Krakowie.
 3. Zawartość przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera w celu stwierdzenia niezgodności czy ewentualnego uszkodzenia. W takim przypadku należy sporządzić protokół i dostarczyć go do firmy KARTOS.
 4. Zamówienia wysyłamy tylko na teren Polski.

      V.            FORMA I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Spedycja na terenie kraju wynosi 15 zł. Przy wadze powyżej 31,5 kg lub rozmiarach paczki przekraczających 100x60x60 cm cena ustalana indywidualnie. Przy zamówieniach powyżej 800 zł netto gratis.
 2. Transport na terenie Krakowa wynosi 15 zł. Przy zamówieniach powyżej 200 zł netto gratis.
 3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy KARTOS jest bezpłatny.

    VI.            FORMY PŁATNOŚCI

 1. Przedpłata przelewem na konto bankowe. Numer konta: 39 1030 1654 0000 0000 5359 6201.
 2. Płatność za pobraniem (koszt pobrania +5 zł do kwoty zamówienia).
 3. Gotówka przy dostawie transportem firmy KARTOS.
 4. Gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy KARTOS.

  VII.            GWARANCJE I RĘKOJMIA

 1. Wszystkie produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, na warunkach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje przyjmowane są faxem pod numerem 12/661- 10- 10, drogą poczty elektronicznej na adres ddluzniak@kartos.pl, droga pocztową na adres ul.Radzikowskiego 39A, 31-315 Kraków lub osobiście w siedzibie firmy KARTOS.
 3. Przy reklamacji wymagane jest załączenie protokołu reklamacji wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego). Protokół reklamacji dostępny jest poniżej w załącznikach do Regulaminu.
 4. W przypadku złożenia Reklamacji Konsument ma do wyboru następujące opcje: wymiana towaru na nowy, naprawa wadliwego towaru, żądanie obniżenia ceny, odstąpienie od umowy (w przypadku istotnej wady, która uniemożliwia użytkowanie towaru). Wybór opcji zależny jest od decyzji Sprzedawcy.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od otrzymania protokołu reklamacji.
 6. Firma KARTOS nie odpowiada za zniszczenia towaru spowodowane przez firmę kurierska lub Konsumenta.

VIII.               ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość może w terminie do 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć z pomocą „Wzoru formularza odstąpienia od umowy’, który jest dostępny poniżej w załącznikach do Regulaminu.
 2. Oświadczenie należy przesłać drogą poczty elektronicznej na adres ddluzniak@kartos.pl, faxem pod numerem telefonu 12/661 10 10 lub drogą pocztową na adres KARTOS Dłużniak sp.j., ul. Radzikowskiego 39A, 31-315 Kraków.
 3. Konsument ponosi pełne koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Konsument zwraca towar do Sprzedawcy dowolnie wybraną przez niego formą (Poczta Polska, kurier, osobiście). Towar musi być zabezpieczony i zapakowany w sposób chroniący przed uszkodzeniami.
 4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu rzeczy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszt transportu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 VIII.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Firma KARTOS Dłużniak Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej hurtowni : www.kartos.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art.71 k.c.).
 4. Firma KARTOS Dłużniak Spółka Jawna nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówień (zgodne z art.43 ust.1 pkt.8 i 1 ustawy o danych osobowych Dz.U.1997 Nr 133 poz.883)
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen , wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Adresat

KARTOS Dłużniak sp.j.
ul. Radzikowskiego 37
31-315 Kraków

Formularz należy przesłać:
- drogą poczty elektronicznej na ddluzniak@kartos.pl
- faxem pod numerem telefonu 12/661-10-10
- drogą pocztową na w.w. adres

Data złożenia formularza

 

Imię i Nazwisko Konsumenta

 

Adres Konsumenta

 

Adres e-mail Konsumenta

 

Numer zamówienia

 

Numer dokumentu sprzedaży (paragon/faktura VAT)

 

Data otrzymania przesyłki

 

 

Ja [wpisać Imię i Nazwisko]

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów 

 

Podpis Konsumenta 
2. WZÓR FORMULARZA PROTOKOŁU REKLAMACJI

PROTOKÓŁ REKLAMACJI

Adresat

KARTOS Dłużniak sp.j.
ul. Radzikowskiego 37
31-315 Kraków

Protokół należy przesłać:
- drogą poczty elektronicznej na ddluzniak@kartos.pl
- faxem pod numerem telefonu 12/661-10-10
- drogą pocztową na w.w. adres

Data złożenia protokołu

 

Imię i Nazwisko Konsumenta

 

Adres Konsumenta

 

Adres e-mail Konsumenta

 

Telefon kontaktowy

 

Numer dokumentu sprzedaży (paragon/faktura VAT/wydruk z terminala/wyciąg z rachunku bankowego) 

 

Data nabycia towaru

 

Nazwa towaru

 

 

Dokładny opis towaru (wygląd, kolor, kod EAN, inne cechy szczególne)

 

 

 

 

Powód reklamacji – dokładny opis wady/ uszkodzenia towaru

 

 

 

 

 

 

 

Żądanie Konsumenta dotyczące toku reklamacji:

A)       Wymiana towaru na nowy

B)       Naprawa towaru

C)       Żądanie obniżenia ceny

D)       Odstąpienie od umowy (tylko w przypadku istotnej wady)

[wpisać odpowiednią literę A – B – C – D ]

 

Podpis Konsumenta: